Hoppa direkt till innehåll

Vilken webblösning passar oss?

Stadsnätswebben är baserad på en plattform som heter Atlas CMS, som driftas och ägs av eklundh.com. Men alla våra kunder har inte samma behov, så här går vi igenom de tre olika lösningarna vi idag erbjuder för att tillhandahålla våra Stadsnätsprodukter.

Stadsnätswebben

Med en Stadsnätswebblösning så har ni hela er Stadsnätswebb i vår plattform, där till exempel Anslutamotorn eller Tjänsteguiden lever som applikationer. Men det finns ett brett utbud av funktioner för att stödja övriga delar av er verksamhet, som driftstörningar, FAQ:er, informationsmaterial, filbibliotek och mycket mer. Atlas följer Webbtillgänglighetslagen och gängse standarder för säkerhet och integritetsskydd på webben.

Duowebb

Med en duowebbslösning så ligger Tjänsteguiden eller Anslutamotorn som en "extern" lösning till er vanliga webb. Vi kan se till att den ser ut och fungerar precis som er webb så för besökare så märker man knappt att man bytt webbmiljö. Vi kan även synkronisera navigeringen från er moderwebb på ett automatiskt vis så att ni slipper göra det manuellt, så bara för att man är i Tjänsteguiden så försvinner inte länken till Fjärrvärme eller liknande.

KO-webbar

I vissa fall så driftar en KO flera nät och behöver en webblösning för till exempel tre olika kommuner eller nät, här lite varianter på sådana lösningar och hur vi kan tillgodose de behoven

Modersida och dotterwebbar som ärver

I det här fallet så har KO'n en webblösning som är "modersidan" med en Tjänsteguide. Tjänsteleverantörer ser KO'ns namn i listan över nät som denne kan skjuta ut tjänster till. Sedan är dotterwebbarna satta att ärva tjänsterna från KO'ns modersida. Alla får samma prissättning och tjänsteutbud men kan ha olika design och grafisk profil

Självständiga dotterwebbar

I vissa fall så driftar en KO flera nät med olika tjänsteutbud och olika prissättning, där måste Tjänsteleverantörerna skjuta ut olika inställningar till olika dotterwebbar, så där ärvs inga tjänster utan alla dotterwebbar Har egna fristående Tjänsteguider. Här krävs egentligen inte en moderwebb, men man kan använda en för att ärva ned administratörer och användare, och även att ha en lokalt hanterat "global" Marknadsdatabas för alla nät. Eller till och med en stor Anslutamotor för alla underliggande nät även om Tjänsteguiden är lokal.

Kombination av ovan

En moderweb kan ha en blandning av dotterwebbar som ärver och är självständiga. Man ställer in på varje dotterweb om dom ärver tjänster eller inte, och det ser Tjänsteleverantörerna i sitt gränssnitt också.

Backend

För vissa kunder så måste till exempel Tjänsteguiden presenteras på ett visst sätt eller i deras egen webbmiljö, så då erbjuder vi en Backend-lösning där Atlas inte visar den publika Tjänsteguiden mot slutkund, men däremot så får man all integration mot Stadsnätsportalen och alla tjänsteleverantörer där och sedan använder man ett API för att läsa in data från Tjänsteguiden eller Marknadsdatabasen och presentera det på sin egen webblösning.

iframe / object / embed?

För er som har en webblösning och vill använda en metod för att infoga Atlas i er webblösning så har vi en Embed-funktion som vi kallar för Atlas Embed. Det enda ni behöver för att det ska funka är möjligheten att anropa en javascript-fil från oss där ni vill att applikationen ska infogas. Men det kräver att vi sätter upp en Embed-sida åt er.