Hoppa direkt till innehåll

Anslutamotorn

Webben kan bli en viktig och aktiv medarbetare när det gäller att fånga upp, informera och ta emot beställningar. Dygnet runt. Från villaägare, bostadsrätter, företag och andra som vill ha en anslutning till stadsnätet. Webben kan driva nyetableringsprojekt parallellt med förtätningar och kampanjområden. I tätort och landsbygd.

Så funkar det

Du definierar anslutningsbara områden och laddar upp anslutningsbara adresser till Anslutamotorns adressdatabas. En områdessida skapas per område. När besökaren söker på sin adress landar man på sin områdessida. Där lägger du ut relevant information, priser, statusuppdateringar, kontaktpersoner, filer för nedladdning, frågor och svar m m.
Automatiska kartbilder
Automatiska kartbilder
Med hjälp av adressdatabasen och geokodning så kan slutkund se en automatisk karta över sitt område som uppdateras i realtid för hur anmälningsgraden förändras

Snabba avslut med BankID

Du kan välja om du vill ta emot intresseanmälningar eller skarpa beställningar via mobilt BankID, kopplade till aktuellt avtal för området. Du kan ha vissa områden där du vill pejla intresset och andra som ska byggas ut. Flexibiliteten är stor i Anslutamotorn för att passa olika stadsnäts behov och anslutaprocess.

Alla vill ha fiber idag

Trycket är högt både från marknaden och politiken. Sverige har satt upp höga mål och för att kunna leverera behövs effektiva verktyg. Anslutamotorn är ett väletablerat webbverktyg som används av väldigt många stadsnät i landet och har mycket nöjda kunder. Anslutamotorn är en levande applikation som utvecklas i mycket nära samverkan med våra användare.
Klicka och testa Eriksborg områdessida på Demowebben (öppnar i nytt fönster).
 
Är du intresserad av att effektivisera din anslutaprocess så kontakta oss för en WebbDemo eller ett möte där vi presenterar Anslutamotorn och diskuterar hur du skulle kunna anpassa och utnyttja den till dina behov.