compass_120
TJÄNSTEGUIDEN

Ett av stadsnätens viktiga konkurrensmedel är att erbjuda ett stort och attraktivt tjänsteutbud. Tjänsteguiden erbjuder en av landets mest populära tjänstebutiker med ett stort antal leverantörer anslutna. Dessutom är det en butik som sköts och uppdateras av leverantörerna med tjänster, kampanjer och information. Tjänsteguiden hanterar hela beställningsflödet och kan även genomföra direktaktivering av tjänster som kunder beställer.

ÖVER 150 LEVERANTÖRER ÄR ANSLUTNA

Till tjänsteguiden är över 150 tjänsteleverantörer anslutna via Stadsnätsportalens tjänstekanon. Där lägger de upp sina tjänsteportföljer, produktbeskrivningar och kampanjer och skjuter ut dem till alla Tjänsteguider hos de stadnät de har avtal med. Här finns de stora nationella leverantörerna, men också regionala och lokala och alla konkurrerar på lika villkor. Här är några av dem:

DET UPPKOPPLADE HEMMET

Mycket händer nu. Vi ser stor ökning av seniorer som är uppkopplade. IOT skapar bekväma möjligheter för komfort och säkerhet. Samhälls- och välfärdstjänster gör det enklare, tryggare och bekvämare att bo kvar hemma när man blir äldre. Utbildning och kunskaper levereras över nätet. Energibesparing, transporter och mycket annat i livet hittar vägar via nätet. Framtiden är spännande.

LANDETS MEST ANVÄNDA TJÄNSTEBUTIK

Koppla av, den är alltid aktuell. Den fylls på och uppdateras med tjänster och erbjudanden av dina tjänsteleverantörer.

LÄS MER OM