Hoppa direkt till innehåll

Tjänsteguiden

Ett av stadsnätens viktiga konkurrensmedel är att erbjuda ett stort och attraktivt tjänsteutbud. Tjänsteguiden erbjuder en av landets mest populära tjänstebutiker med ett stort antal leverantörer anslutna. Dessutom är det en butik som sköts och uppdateras av leverantörerna med tjänster, kampanjer och information. Tjänsteguiden hanterar hela beställningsflödet och kan även genomföra direktaktivering av tjänster som kunder beställer.

Över 150 leverantörer är anslutna

Till tjänsteguiden är över 150 tjänsteleverantörer anslutna via Stadsnätsportalens tjänstekanon. Där lägger de upp sina tjänsteportföljer, produktbeskrivningar och kampanjer och skjuter ut dem till alla Tjänsteguider hos de stadnät de har avtal med. Här finns de stora nationella leverantörerna, men också regionala och lokala och alla konkurrerar på lika villkor. Här är några av dem:

Det uppkopplade hemmet

Mycket händer nu. Vi ser stor ökning av seniorer som är uppkopplade. IOT skapar bekväma möjligheter för komfort och säkerhet. Samhälls- och välfärdstjänster gör det enklare, tryggare och bekvämare att bo kvar hemma när man blir äldre. Utbildning och kunskaper levereras över nätet. Energibesparing, transporter och mycket annat i livet hittar vägar via nätet. Framtiden är spännande.

Landets mest använda tjänstebutik

Koppla av, den är alltid aktuell. Den fylls på och uppdateras med tjänster och erbjudanden av dina tjänsteleverantörer.

Tjänstekanonen

150 tjänsteleverantörer loggar in på Stadsnätsportalen, lägger upp sin tjänsteportfölj och skjuter sedan ut dem till stadsnätswebbarnas tjänsteguider, där dom godkänns

Lätt att jämföra

Kunderna kan lätt visa, välja och jämföra tjänster och alla tjänstebeskrivningar innehåller standardiserad och jämförbar information

BankID

Tjänsteguiden stöder BankID-identifiering vid beställningar som säkerställer att tjänsteleverantör kan enkelt och snabbt se vilken juridisk person som beställt tjänsten

Kampanjer

Tjänsteleverantörerna kan aktivera kampanjer knutna till tjänsterna med en rad olika värden som kan påverkas per kampanj. 

Orderhantering

Tjänsteguiden är en helhetslösning för kunden där hela tjänsteutbudet visas och tjänster kan läggas i en varukorg och beställas, Tjänsteguiden tar hand om hela processen

Direktaktivering

Tjänsteguiden kan via en API-server i stadsnätet kommunicera direkt med provisioneringssystemet och aktivera kundens tjänst direkt vid beställning

Tjänsteguidens inställningar

Stadsnätet har möjlighet att styra många av Tjänsteguidens inställningar. Hela förstasidan kan profileras och redigeras av stadsnätet för att den ska följa den grafiska profilen.

Validering

Varje tjänst som "skjuts ut" till ert nät av Tjänsteleverantörerna måste godkännas av admin, vilket är det enda pågående jobbet admin gör med Tjänsteguiden. När en tjänst skjuts ut så är den validerad så att all information är ifylld om tjänsten, som hastighet, kundtjänstinfo, uppsägningstid och så vidare. Och om tjänsteleverantören redigerar tjänsten så den inte längre validerar så visas den inte längre i er Tjänsteguide

Ärva tjänster

Många KO har avtal med flera nät och Tjänsteguiden kan fungera på flera webbar och dotterwebbar som i sin tur ärver tjänsterna från moderwebben. Så tjänsteleverantören skjuter ut sin tjänst till kommunikationsoperatören och den kan då ärvas ned till flera underwebbar helt automatiskt när den är godkänd.

API och Export

Tjänsteguiden är utvecklad för att vara så kundvänlig och användarvänlig som möjligt, men ibland så har en KO en egen lösning, eller vill visa tjänsterna i en annan plattform. Vi har ett API för att exportera ut all information från Tjänsteguiden till ett eget system så att man kan behålla den automatiska kopplingen till Stadsnätsportalen och tjänsteleverantörernas enkla gränssnitt för att underhålla den informationen

Beställningar

Tjänsteguiden hanterar hela beställningskedjan för överlämning av info till leverantören, stadsnätet behöver inte agera på någon del i beställningskedjan. Med direktaktiverings-API:et kan till och med stadsnätet välja att låta kunden bli aktiverad automatiskt