Hoppa direkt till innehåll

Marknadsdatabasen

Marknadsdatabasen är en standardiserad adressdatabas för anslutna adresser. Den hämtar data från stadsnätets provisionerings- eller CRM-system via API, eller matas manuellt via fil.
Syftet med Marknadsdatabasen är två. Dels att från Stadsnätswebben kunna söka om en adress är ansluten eller inte när man beställer tjänst. Detta för att förhindra att icke anslutna beställer. Det andra syftet är att göra anslutna adresser, nya områden och även kommande anslutningar tillgängliga för tjänsteleverantörerna i marknadssyfte.
 

Vad innehåller marknadsdatabasen

Adressdata

Adress, fastighetsbeteckning, lokal-ID, fastighetstyp, fastighetsägare, datum för anslutningen, etc

Portdata

Anslutningsmedia, fastighetsnät, access-ID, kapacitet, CPE, CPE-typ, portmappning, anslutningsdatum, etc

Tjänstedata

Vilka typer av tjänster som kan levereras på porten, tv-typer, kapacitet, IP-telefoni samt nyckelord för specialfall

Raka besked till besökaren

I Tjänsteguiden kan kunden få raka besked om en viss tjänst kan beställas eller inte tack vare informationen i Marknadsdatabasen. Vi kan också se om en adress är ansluten eller inte och därmed hindra köp från icke anslutna. I Anslutamotorn kan besökaren få besked om adressen redan är ansluten eller om den kan anslutas.
Kundtjänst kan direktsöka i Marknadsdatabasen och få fram relevant information för en kund som har ett ärende.

Tjänsteleverantörerna

I Stadsnätsportalen kan tjänsteleverantörerna hämta adressdata från de stadsnät som de har aktiva tjänster, antingen via fil eller API

Sökbart

Kundtjänst hos både tjänsteleverantör och stadsnät kan snabbt söka fram anslutningsdata och göra cover checks

Adresstandard

Marknadsdatabasen följer SSNfs specifikation på adresstandard och personuppgifter skyddas i enlighet med GDPR