Hoppa direkt till innehåll

GÖR FABRIK AV ANSLUTAPROCESSEN

Anlutamotorn informerar och tar emot beställningar på anslutningar. Men den kan mer. Den kan hantera hela din anslutaprocess med alla aktiviteteter från insäljning till färdig anslutning. Du har hela processen, alla inblandade medarbetare och leverantörer samt dokument och kommunikation på ett ställe.

Insäljning, ubyggnad, anslutning och efteranslutning

Vad ska göras när ni vill ansluta ett nytt område? Utskick, informationsmöten, projektplaner, möten, uppdatering webben, avtal med mera. Lägg upp dem som en mall som sedan automatiskt kopieras till alla dina områden. Lokalt kan du ta bort och lägga till avvikelser.
Fortsätt med de aktiviteter som ingår i utbyggnadsfasen samt den avslutande anslutningsfasen.mSedan kan du sätta området i efteranslutning om de finns icke anslutna adresser kvar.

Fördela arbetet

Dela ut aktiviteterna till dina medarbetare och entreprenörer och ha överblick över hur processen framskrider, både på områdes- och adressnivå. Dina gräventreprenörer och fiberblåsare får ut sina uppdrag i sina mobiltelefoner och kan färdigrapportera när de är klara. Dokument, ritningar och filer sparas i systemet och alla kan kommentera och kommunicera med varandra via webben. Om slutkunden ska göra något, t ex gräva på tomt, kan du skicka ett mail med svarslänk så de kan rapportera in i systemet när jobbet är gjort.

Snabb överblick

Genom att färgmarkera viktiga steg i processen får du en snabb överblick över statusen i olika områden eller adresser.

Gör fabrik av anslutaprocessen

Anslutamotorns huvudsyfte är att effektivisera anslutaarbetet. Stadsnät har berättat för oss att de innan Anslutamotorn kopplade upp 2-300 villor per år, nu har tiodubblat anslutningarna tack vare Anslutamotorn. Uppfinn inte hjulet varje gång - gör fabrik av anslutaarbetet och samla allt i ett system.
Vill du veta mer? Boka en webbdemo.