canon
TJÄNSTEKANONEN

Tjänsteleverantörernas hub för att skjuta ut och uppdatera sina tjänster i stadsnäten finns på Stadsnätsportalen. Över 150 leverantörer loggar in där och gör jobbet åt dig och ser till att du har ett attraktivt tjänsteutbud i din Tjänsteguide.
På Stadsnätsportalens Tjänstekanon lägger tjänsteleverantörerna upp sina tjänsteportföljer med tjänstebeskrivningar, prestanda, priser m m och skjuter ut dem till de stadsnäts Tjänsteguider som de har avtal med. Nya tjänster ska godkännas av stadsnätet innan de visas på sajten.

Hanterar avvikelser och kampanjer

Olika nät har olika villkor och tjänsteleverantörerna kan ange avvikelser på priser och andra produktdata, per nät. Tjänsteleverantörerna kan också skapa kampanjerbjudanden som är generella, per tjänst eller per nät.

Orderhantering och direktaktivering

Kunden beställer och beställningen skickas till valda tjänsteleverantörer, antingen via maillänk eller API. Med en API-server installerad kan Tjänsteguiden fungera som en capture portal och direktaktivera tjänster.

STADSNÄTSPORTALEN

Stadsnätsportalen är en samlingsplats för de stadsnät och tjänsteleverantörer som använder våra webbapplikationer. Vi har ett nära samarbete med både stadsnäten och leverantörerna och försöker var lyhörda och ständigt bygga vidare och utveckla de verktyg som våra kunder dagligen använder.
Vi bjuder in till vår användarkonferens, SWAT (StadsnätsWebbens AnvändarTräff), för att presentera nyheter, diskutera idéer, problem och möjligheter. Dessa träffar är en viktig källa för den road map som leder vårt utvecklingsarbete.
 

LÄS MER OM