Introduktionsvideo Anslutamotorn 2

I februari 2012 lanserades Anslutamotorn 2. En helt nybyggd webbapplikation för att hantera alla typer av fastigheter samt nytetableringar, förtätningar, kampanjer med mera. Denna introduktionsfilm föregick lanseringen och ger en bred bild över Anslutamotorns uppbyggnad och funktioner.
snftv2
 
Sedan 2012 har ytterligare förbättringar gjorts och fler funktioner har tillkommit. Vill du veta mer? Kontakta oss eller boka en WebbDemo.
bestallning