Hur fungerar det?
En utvecklingsserver att börja jobba med inom 2-4 veckor
design
Vem äger vad?
eklundh.com äger och utvecklar den tekniska plattformen, Atlas CMS, som används för att bygga webben och programmodulerna. Användaren (stadsnätet) äger allt innehåll i webben, texter, bilder, innehållet i databaserna m m. Leveransen regleras genom det ramavtal som eklundh.com tecknat med SSNf för de tjänster vi levererar via Stadsnätsfabriken. Användaren (stadsnätet) tecknar ett avropsavtal till detta ramavtal.

Drift och underhåll
Stadsnätet behöver inte investera i någon hårdvara eller mjukvara för att administrera en egen Stadsnätswebb. All drift hostas av eklundh.com som också ansvarar för bandbredd, backup, redundans och underhåll. All administration och redigering av webbplatsens innhåll sker via en webbläsare och Internet.
Utbildning
Vi samlar alla som ska arbeta med webben till en heldags utbildning. Vi går igenom grunderna i Atlas CMS och hur man arbetar med artiklar och innehåll samt hur de olika programmodulerna är byggda och hur de kan stödja dina affärsprocesser.

Kontakta tjänsteleverantörerna
Om du installerat TJänsteguiden är det nu dags att kontakta dina tjänsteleverantörer och be dem uppdatera din Tjänsteguide med tjänster.
atlas
168271818
Processen att komma igång med Stadsnätswebben och de olika programodulerna går snabbt och är enkel. Du tecknar ett avropsavtal till det ramavtal vi har med SSNf och så snart designfrågan är löst kan du ha en utveckligsserver på banan inom 2-4 veckor. Då planerar vi in en utbildningsdag för alla som ska vara med och administrera och jobba med webben. Därefter kan ni börja anpassa och komplettera innehållet.
Så här ser ett normalt körschema ut:
1.   Beställning och avropsavtal
2.   Designskisser och fastställande av sajtens grafiska profil
3.   Uppsättning av (icke-publik) utvecklingsserver
4.   Implementation av design och layoutmallar
5.   Utbildning av administratörer
6    Informera och be tjänsteleverantörerna börja fylla på med tjänster
7.   Redigering och arbete med innehållet av administratörerna
8.   Framtagning av adressdata enligt specifikationerna
9.   Finputsning och justeringar. Leveransgodkännande
10. Lansering
atlasweb
atlascms
ecom
atlascloud