Standardavtalet gör det enklare att få mer tjänster i nätet

Stadsnätsfabrikens standardavtal för tjänsteleverantörernas leverans av bredbandstjänster i stadsnäten är ett viktigt dokument för harmonisering av stadsnätens verksamhet.
 
För stadsnät handlar det i första hand om anpassning till
1. En enhetlig avgiftsmodell
2. Tillgänglighetsåtaganden, servicetider etc
3. Processer för provisionering och felanmälan
4. Standardkapaciteter för Internet
5. Funktionsåtagande för prioriterad IP-telefoni
Avtalet är resultat av ingående diskussioner mellan stadsnät och tjänsteleverantörer och bygger på överenskommelse om vad som behövs för att leverera kvalitetstjänster.
Som medlem i Stadsnätsfabriken förväntas man se över möjligheterna att avtalsväxla till Stadsnätsfabrikens avtal.
Som medlem i Stadsnätsfabriken är det fritt för dig att använda avtal och andra dokument som tagits fram. Tjänsteleverantörerna skulle uppskatta om du avtalsväxlade till standardavtalet! Det förenklar för dom - och för dig framöver genom att möjliggöra fler tjänster i ditt nät. Räkna på vad en avgiftsharmonisering skulle betyda för dig i pengar. Kanske handlar det om stora pengar i årliga extra intäkter.
#inlineditbutton