Vill du ha Tjänsteguiden?

Normalt är Tjänsteguiden en integrerad del av en komplett Stadsnätswebb. Fördelen med det är att den kan samverka med övriga programmoduler på ett effektivt sätt. Både med Anslutamotorn och Marknadsdatabasen.
Men det finns också lösningar för dig som av ett eller annat skäl inte kan eller vill ha en komplett Stadsnätswebb. Vi kallar de lösningarna för Duo eller Backend.

Duo

Innebär att vi sätter upp en Atlasserver som bara kör Tjänsteguiden. Den designas så att den harmonierar med din huvudsajt. När kunden klickar på Tjänster på huvudsajten öppnas ett nytt fönster från Atlasservern med Tjänsteguiden.

Backend - Inline

En icke-publik Tjänsteguide i egen server vars innehåll infogas i annan webbserver via iframe-lösning.
helintegrerat
Helintegrerat
msn
Atlas Duo
backend
Backend (HTML Export)