Vill du ha Anslutamotorn?

Normalt är Anslutamotorn en integrerad del av en komplett Stadsnätswebb. Fördelen med det är att den kan samverka med övriga programmoduler på ett effektivt sätt.
Men det finns också lösningar för dig som av ett eller annat skäl inte kan eller vill ha en komplett Stadsnätswebb. Vi kallar den lösningen för Duo.

Duo

Innebär att vi sätter upp en Atlasserver som bara kör Anslutamotorn och kanske också Marknadsdatabasen. Den designas så att den harmonierar med din huvudsajt. När kunden klickar på "Jag vill bli ansluten" på huvudsajten öppnas ett nytt fönster från Atlasservern med Anslutamotorn.
#inlineditbutton