Webben som tjänst
cloudlight
Webben i molnet eller "Web as a Service" som det också kallas, är en praktiskt lösning för de flesta företag. Den kräver mindre investeringar och framför allt mindre underhåll. Många av de webbplattformar som finns idag, de så kallade CMS-systemen (Content Management System) är molnbaserade och erbjuder lika bra och ofta bättre möjligheter för företag att utveckla sina webbtjänster. Atlas CMS är inget undantag.
settings
Fördelar
Att äga och drifta en egen webblösning kostar hårdvara, mjukvara, bandbredd, kompetens, tid, utveckling och underhåll. De flesta av de funktioner och fördelar som en inhouse-lösning erbjuder kan idag lösas säkert och tryggt även från en extern webbserver. Resten är bara fördelar:

  • Ingen hårdvaruinvestering
  • Ingen programvaruinvestering
  • Ingen drift-, backup eller bredbandsredundans
  • Ingen webbutveckling- eller programmeringkompetens behövs
  • Inga resurser för underhåll eller uppgradering erfordras
  • Inga oväntade extrakostnader

Din webb IT-avdelning finns externt på nära håll och kostar bara när du anlitar dem. Du kan fokusera på webbens innehåll och de affärsprocesser den stöder.
Hur säkert är det?
Ingen kan garantera hundraprocentig säkerhet när det gäller Internetbaserade tjänster. Det gäller för oss och det gäller för dig om du har en webbserver. Vi gör vårt yttersta för att skydda Atlas mot intrång och attacker av olika slag.

Atlasservrarna finns i en säkerhetsklassad serverhall med 24 timmars övervakning och ett antal redundanta Internetaccesser via olika ISP. All data görs det löpande backup på och hela systemet replikeras till en backupserver i Västerås. Om huvudservrarna går ner kan vi snabbt omdirigera all trafik till backupservern.

Du kan alltid följa driftstatusen här.
gear
Vem äger vad?
eklundh.com äger Atlas CMS och alla de webbapplikationer och programmoduler samt all kod. Våra användare äger det innehåll de själva tillför systemet i form av databaser, artiklar, bilder, filer etc. Detta regleras genom vårt ramavtal med SSNf, liksom SLA och licensrättigheterna för användandet.
Om det ändå inte går
En del företag har tagit beslut på att äga sitt eget webb IT inhouse. Det kan vi inte rucka på, möjligen ifrågasätta. Men om det är så, kan du ändå använda de programfunktioner vi erbjuder, såväl Anslutamotorn, Tjänsteguiden och Marknadsdatabasen kan fungera och samverka, sida vid sida, med din ordinarie företagswebb i en så kallad Duo-lösning.
duo