Alla gillar valfrihet
Via Tjänsteguiden kopplar vi samman ett av landets största bredbandsutbud med privatpersoner och företag. En öppen marknad för Internetleverantörer, tv-leverantörer, telefoni, datatjänster, samhällstjänster och hemhjälp med nätverk och uttag. Välj det du vill ha. lägg till och byt när du vill. Frihetens stadsnät.
Tjänsteguiden utvecklas löpande i samarbete med de stadstnät och tjänsteleverantörer som använder den. Alla som vill kan vara med och påverka.
Över 150 leverantörer i en Tjänstekanon
Stadsnätswebbens Tjänsteguide är kopplad till en central punkt, Tjänstekanonen. Där loggar landets tjänsteleverantörer in, lägger upp sina tjänster, tjänstebeskrivningar och priser. Med en knapptryckning, uppdaterar de en, många eller alla Tjänsteguider runt om i landet. Inte bara med tjänsteinformation utan också med banners och kampanjerbjudanden. Det smäller högt.
Gissa om tjänsteleverantörerna gillar det?
Gissa om stadsnäten gillar det?
En välbesökt tjänstebutik
Tjänsteguiderna är välbesökta säljportaler.
Varje månad klickas det 1,5 miljon gånger på tjänstebeskrivningarna i Tjänsteguiderna i landets stadsnätswebbar.
Och här finns förmodligen ett av marknadens mest intressanta utbud av tjänster.
Här blandas nationella, regionala och lokala leverantörer på lika villkor i fri konkurrens.

De erbjuder bland annat Internet upp till 1 Gbit/s, HDTV, telefoni, datalagring, backup, larmtjänster, outsourcing och även spelstjänster och installationshjälp hemma i bostaden.
tg5imac
En kundvänlig butik
Tjänsteguiden är en kundvänlig butik där man snabbt kan hitta de tjänster man vill ha, oavsett om man är en avancerad användare eller behöver hjälp att välja. Det är enkelt att se och jämföra priser samt filtrera fram de önakemål man har, oavsett om det handlar om Internettjänster eller tv-kanaler.
Lägg dina val i kundvagnen och beställ. Order-systemet skickar beställningarna vidare till de tjänsteleverantörer du valt, antingen vi mail eller API. Vi kan också kommunciera med provisionerings-
system och direktaktivera tjänster och agera captive portal. Kontakta oss om du vill veta mer om hur det fungerar.
tgplate
standardavtal2
cannon2
get_tg2