Teckna avtal via BankID

bankidbanner
8 miljoner människor i Sverige har Internetbank och möjlighet att använda BankID. 6,5 miljoner har BankID idag och det gjordes över en miljard transaktioner 2014. Det är en extremt stark ökning av användning av mobilt BankID jämfört med andra metoder.
BankID är den säkraste lösningen för transkationer och identifiering via Internet med de 12 största bankerna som utfärdare. Nu integrerar vi BankID i Anslutamotorn för att förenkla och framför allt snabba upp processen med att teckna avtal för villaanslutningar. Ledtiderna från intresseanmälan till ett påskrivet avtal har varit långa och kostsamma. Nu kan det göras direkt online på webben via mobilt BankID.
eklundh.com, som är certifierad återförsäljare för BankID, erbjuder de stadsnät som använder Anslutamotorn en kundlicens och installation av BankID i sina webbplatser.