Stadsnät till alla, eller hur?
Webben är ditt viktigaste fönster mot marknaden. Låt den också bli ditt verktyg för att driva dina viktigaste affärsprocesser. Stadsnätswebben profilerar ditt nät och informerar, den effekiviserar ditt arbete med att ansluta fastigheter och visar upp en attraktiv butik för att sälja tjänsteinnehållet.
Bredbandsmatchen är tuff. Huvudarenan för bredbandsmatchen är webben. Nio av tio kunder skaffar sig en uppfattning via Internet idag. Det är ditt viktigaste fönster. Jämför din hemsida med dina konkurrenters. Är du med i matchen?

Stadsnätswebben ger dig en säljande profil, bygger ditt varumärke och lyfter fram dina viktigaste budskap. Den driver anslutningar av fastigheter och säljer tjänster från ett stort urval leverantörer

Den är byggd för dig och din plats i bredbandsmatchen. Och den utvecklas i nära samarbete med många stadsnät.

Syns du på matcharenan?
Anslutafabriken
Det är många steg mellan planering och anslutning. Istället för lösa lappar, epost, excellistor och manuell hantering kan Anslutamotorn ger struktur och göra fabrik av anslutaprocessen. Den informerar, tar emot beställningar och driver anslutningar och aktiviteter av villaområden, bostadsrätter, hyresfastigheter och byalag. Samtidigt, effektivt och organiserat driver den nyutbyggnad, förtätning och kampanjer parallellt. Dygnet runt.

Teckna avtal direkt på webben med BankID.
Digitala säkra avtal direkt på webben spart tid och pengar
och snabbar upp hela processen.
Attraktivt tjänsteutbud
är A och O
Alla gillar valfrihet. Stadsnätswebben bjuder på ett rikt utbud av tjänster med en säljande, konsekvent och konsumentvänlig information. Det är lätt att jämföra tjänster i Tjänsteguiden.

Och det bästa av allt. Tjänsteleverantörerna sköter den och uppdaterar den åt dig. Över 130 tjänsteleverantörer med mer än 250 olika tjänster är anslutna till Stadsnätswebbarna via en central Tjänstekanon. Med Stadsnätsfabrikens standardavtal kan de enkelt bli leverantörer i ditt nät.

Du kommer att gilla det. Dina kunder kommer att gilla det.
readmore
Du kan förbättra
din position
på några veckor
Stadsnätswebben ger dig mycket webb för pengarna och du behöver inte investera i eller drifta någon hårdvara. Du har full kontroll över allt innehåll på webben och all administration och redigering sköts enkelt i en webbläsare via Internet.

Den tekniska plattformen och all utveckling är svensk och du har alltid nära till support och hjälp. Utbildning ingår i leveransen. Processen att komma igång med Stadsnätswebben och de olika programodulerna går snabbt och är enkel. Du tecknar ett avropsavtal till det ramavtal vi har med SSNf och så snart designfrågan är löst kan du ha en utveckligsserver på banan inom 2-4 veckor.
readmore2
Design som du vill
Hur webben ska se ut bestämmer du. Designen anpassas efter dina önskemål eller företagets grafiska riktlinjer. Därför kommer din Stadsnätswebb att vara ett viktig profilfönster på nätet för ditt varumärke och harmoniera med allt annat du gör.
snwfoot