Stadsnät till alla, eller hur?
Webben är ditt viktigaste fönster mot marknaden. Låt den också bli ditt verktyg för att driva dina viktigaste affärsprocesser. Stadsnätswebben profilerar ditt nät och informerar, den effekiviserar ditt arbete med att ansluta fastigheter och visar upp en attraktiv butik för att sälja tjänsteinnehållet. Drygt 80 stadsnät tycker det är en bra idé.

Stadsnätswebben utvecklas ständigt i nära samarbete med stadsnät och tjänsteleverantörer. Två gånger per har vi Användaträffar där vi går igenom nyheter, byter erfarenheter och där alla idéer beaktas och prioriteras.
Bredbandsmatchen är tuff. Stora nationella aktörer har mer resurser att synas än enskilda stadsnät. Huvudarenan för bredbandsmatchen är webben. Nio av tio kunder skaffar sig en uppfattning via Internet idag. Det är ditt viktigaste fönster. Jämför din hemsida med dina konkurrenters. Är du med i matchen?

Stadsnätswebben kan ge dig en säljande profil och lyfta fram dina viktigaste budskap. Den driver anslutningar och säljer tjänster. Den är byggd för dig och din plats i bredbandsmatchen. Även om du inte har samma resurser som de stora konkurrenterna, kan du ha en minst lika säljande och aktiv webb.

Här finns Stadsnätswebben
Syns du på matcharenan?
Anslutafabriken
Det är många steg mellan planering och anslutning. Istället för lösa lappar, epost, excellistor och manuell hantering kan Anslutamotorn ge struktur och göra fabrik av anslutaprocessen. Den informerar, tar emot beställningar och driver anslutningar och aktiviteter av villaområden, bostadsrätter, hyresfastigheter och byalag. Samtidigt, effektivt och organiserat driver den nyutbyggnad, förtätning och kampanjer parallellt. Dygnet runt.

Teckna avtal direkt på webben med BankID. Digitala säkra avtal direkt på webben spart tid och pengar och snabbar upp hela processen.
Attraktivt tjänsteutbud är A och O
Alla gillar valfrihet. Stadsnätswebben bjuder på ett rikt utbud av tjänster med en säljande, konsekvent och konsumentvänlig information. Det är lätt att jämföra tjänster i Tjänsteguiden.

Och det bästa av allt. Tjänsteleverantörerna sköter den och uppdaterar den åt dig. Över 130 tjänsteleverantörer med mer än 250 olika tjänster är anslutna till Stadsnätswebbarna via en central Tjänstekanon. Med Stadsnätsfabrikens standardavtal kan de enkelt bli leverantörer i ditt nät.

Du kommer att gilla det. Dina kunder kommer att gilla det.
readmore
Du kan förbättra
din position
på några veckor
Stadsnätswebben ger dig mycket webb för pengarna och du behöver inte investera i eller drifta någon hårdvara. Du har full kontroll över allt innehåll på webben och all administration och redigering sköts enkelt i en webbläsare via Internet.

Den tekniska plattformen och all utveckling är svensk och du har alltid nära till support och hjälp. Utbildning ingår i leveransen. Processen att komma igång med Stadsnätswebben och de olika programodulerna går snabbt och är enkel. Du tecknar ett avropsavtal till det ramavtal vi har med SSNf och så snart designfrågan är löst kan du ha en utveckligsserver på banan inom 2-4 veckor.
readmore2
Design som du vill
Hur webben ska se ut bestämmer du. Designen anpassas efter dina önskemål eller företagets grafiska riktlinjer. Därför kommer din Stadsnätswebb att vara ett viktig profilfönster på nätet för ditt varumärke och harmoniera med allt annat du gör.
webbdemo
shop
contactme
snwfoot