En databas med alla anslutna adresser
Visionen med Marknadsdatabasen är att skapa en stor gemensam databas med alla anlutna adresser. Enkel att uppdatera för stadsnäten, enkel att söka i och enkel för tjänsteleverantörerna att hämta adresser för sina bearbetningar. En gemensam standard togs fram av stadsnäten och tjänsteleverantörerna.

Vi har gjort det enkelt för stadsnäten att ansluta sig och automatisera sina uppdateringar. Halva Sverige är med och vi välkomnar den andra halvan att göra oss sällskap. Läs mer om fördelarna.
API:er för att automatisera import och export av data.
Enkelt att söka fram all data för kundtjänst. Kunder kan söka och se om en fastighet är ansluten eller inte.
find
plug
Tjänsteleverantörerna kan endast hämta ut adresser från de stadsnät som de har aktiva tjänster i.
lock
Därför kommer tjänsteleverantörerna att älska dig
De större tjänsteleverantörerna som är aktiva och på hugget vill självklart jobba effektivt och rationellt i sitt marknadsarbete. Kan de hitta och hämta det de behöver på ett ställe och i ett gemensamt format så är det en given succé. De gillar inte att sortera och gå igenom Excel-listor och olika underlag för att få in datat i sina system.

Därför gillar tjänsteleverantörerna alla som använder Marknadsdatabasen. Och faktiskt så förenklar det för stadsnäten också. Att vara med i Marknadsdatabasen är win-win för alla.
Är du intresserad av att förenkla adresstrasslet och vara med i Marknadsdatabasen, klicka på knappen "Marknadsdatabasen" nedan för att läsa med om hur det går till.
Vad finns i Marknadsdatabasen?
För det första så äger du och ansvarar för all data du tillför databasen. Genom ditt avtal med dina tjänsteleverantörer ger du dem access till dina anslutna adresser, via Marknadsdatabasen.

Databasen innehåller information om adress, fastighetstyp, fastighetsbeteckning, anslutningsmedia, CPE-information samt uttagsnummer och om porten är aktiv eller inte. Klicka på Specifikation nedan för den fullständiga fältinformationen.

eklundh.com är en neutral, självständig samarbetspartner i Stadsnätsfabriken som via ramavtal med SSNf driftar och hanterar Marknadsdatabasen. Vårt ansvar är den tekniska plattformen och löpande utveckling av databasen, vilket sker via våra två årliga Användarträffar.
api
buymdb
mdbgrey
spec3