Så här kan du bli med i Marknadsdatabasen

Normalt är Marknadsdatabasen en integrerad del av en komplett Stadsnätswebb. Fördelen med det är att den kan samverka med övriga programmoduler på ett effektivt sätt och vi kan styra adressökningar via Anslutamotorn och Tjänsteguiden.
Men det finns också lösningar för dig som av ett eller annat skäl inte kan eller vill ha en komplett Stadsnätswebb. Som bara vill vara med i Marknadsdatabasen.

Online MdB

Du får ett login till en webbserver med din ingång till Marknadsdatabasen. I denna lösning ingår alla funktioner och API:n i Marknadsdatabasen, men webbservern är inte öppen för publik trafik, endast för administration. Online Support ingår.
Du tecknar ett avropsavtal till det ramavtal vi har med SSNf och servern är på banan inom en vecka. Kontakta oss gärna för mer information.
medinterface
Via din login kan du söka, editera och ladda upp nya adresser. Vill du automatisera så har du tillgång till ett öppet API för det.