Atlas Update

Atlas CMS är i ständig utveckling i nära samarbete med våra användare. Vi skiljer på fyra typer av åtgärder och utvecklingsarbete och vårt sätt att hantera dessa i i relation till våra användare.
Normal uppdatering
En Normal Uppdatering innebär t ex en förbättrad funktionalitet, ett förbättrat gränssnitt, en prestandaförbättring i Atlas CMS eller i en Programmodul. En Normal Uppdatering kan även innehålla utökad eller ny funktionalitet utan att för den skull definieras som Ny Funktion.
Normal uppdatering aviseras via Atlas Update, i regel i förväg innan den driftsätts.
Korrigerande uppdatering
En Korrigerande Uppdatering löser problem, brister eller återkommande fel i Atlas eller i webbapplikationen. Korrigerande Uppdateringar innehåller som regel inte ny funktionalitet utan är i första hand designade att lösa ett fel eller ett problem som rapporterats.
Korrigerande uppdateringar rapporteras via Underhållsmeddelande.
Uppgradering
En Uppgradering är en större och mer genomgripande förändring i uppbyggnad, funktionalitet och/eller användargränssnitt, av en befintlig Programmodul.
Uppgraderingar (nya versioner) föregås i regel alltid av en omfattande remiss hos användarna samt en testperiod innan skarp lansering.
Ny funktionalitet
En Ny Funktion är programvara eller en ny programmodul som ger ny och värdefull funktionalitet i Atlas eller i webbapplikationen, utöver vad som ingick i den ursprungliga licensieringen.
Ny funktion (modul) innebär i regel omfattande utvecklingsarbete av eklundh.com och kan medföra ett tillägg i avgiften för Användare som vill implementera och använda den. Nya funktioner utvecklas löpande som ett led i att uppdatera systemets möjligheter, tillfredsställa växande kundbehov och marknadens utveckling, Efter att Användare erlagt avgiften blir den nya funktionen (modulen) en integrerad del av Programvaran och omfattas därmed av kommande Uppdateringar och serviceavtalet i övrigt.
Initiativ till ny funktionalitet kan komma från Leverantören, SSNf, Webbutvecklingsrådet eller Användarträffar, likväl som från enskild eller grupp av användare eller utomstående part.
Ny funktionalitet presenteras som en valbar option till användarna, i regel via nyhetsbrev eller vid Användarträffarna.
clock
Atlas Update aviseras via mail. Du hittar senaste Atlas Update i högerspalten i Adminvyn, eller på eklundh.com

Undershållsmeddelanden hittar du också i Adminvyn i högerspalten. De kan vara både generella eller specifika för din sajt.