Det rullas ut fiber som aldrig förr
Att ansluta Sverige till fiber står högt i kurs. De öppna stadsnäten är attraktiva eftersom de erbjuder mångfald och valfrihet. Politiska mål sätter press på många kommuner att ansluta.

Med anslutamotorn gör du fabrik av stora delar av anslutaprocessen. Du ansluter villor, bostadsrätter, hyresfastighter och landsbygd på ett strukturerat och effektivt sätt via webben. Du bygger nytt, förtätar och driver kampanjer parallellt. Dygnet runt via webben.
Alla ska kunna vilja få
Därför måste webben på ett positivt sätt kunna kunna informera, ta emot och hantera alla typer av intresseanmälningar. Oavsett om de kommer från villaägare, boende i flerfamiljshus, företag, en bostadsrättsförening, en större fastighetsägare eller ett lantbruk utanför stan.

Anslutamotorn registrerar, organiserar och ger dig verktyg för att administrera och informera alla som vill ha en anslutning på ett effektivt och konsekvent sätt.

Ta det lugnt och låt webben göra jobbet.
Teckna avtal
direkt på webben
BankID är den säkraste lösningen för transkationer och identifiering via Internet med de 12 största bankerna som utfärdare. Nu integrerar vi BankID i Anslutamotorn för att förenkla och framför allt snabba upp processen med att teckna avtal för villaanslutningar. Ledtiderna från intresseanmälan till ett påskrivet avtal har varit långa och kostsamma.
Nu kan det göras direkt online på webben via mobilt BankID.

eklundh.com, som är certifierad återförsäljare för BankID, erbjuder de stadsnät som använder Anslutamotorn en kundlicens och installation av BankID i sina webbplatser.
Spar tid och pengar med direktavtal.

Läs mer om BankID här.
Information till alla
Varje villaområde eller anslutningsobjekt kan ges en egen informationssida i Anslutamotorn för både allmän information och specifik information för varje område, med karta och uppgifter om kontaktpersoner. Det är också till denna sida intresserade kommer för att göra sin intresseanmälan. Ett diagram visar hur många som redan anmält sig, tecknat avtal eller blivit uppkopplade. Du kan också sätta ett värde för hur hög intresse- eller avtalsprocent ni vill ha för att gå vidare. Eftersom varje informationssida har sina individuella inställningar kan du parallellt arbeta med nyetableringar, förtätningar och kampanjer.
Du har en dynamisk processvy som visar vad som är på gång och statusen på alla upplagda aktiviteter.
Du kan arbeta med kontakt- personer på området som kan logga in och få information, material och säljstöd.
gear
Du väljer ut dina heta områden och gör fokuskampanjer för att skynda på processen.
magnify
Du kan skicka mail eller SMS till alla som hört av sig via webben
Du uppdaterar snabbt och enkelt informationen på områdessidorna med bilder, länkar och filer att ladda ner.
info
      Anslutamotorn är mer.
Den är ditt arbetsrum på nätet.
Den håller reda på alla dina digitala dokument i en mappstruktur du skapar.
folderopen
Du styr och planerar vad som ska göras i varje område.
Och delar ut arbetsuppgifter till andra.
ok
note
iphone2
Du tar emot och administrerar alla anmälningar och beställningar som kommit in, lägger till aktiviteter och noteringar.
profile
Det digitala arbetsrummet är öppet dygnet runt och fungerar även i mobilen. Man loggar in när det passar.
clock
webbdemo
introvideo
anslutagrey
bestallansluta